ریباندینگ مو در اصفهان

MODISBEAUTY مدیس بیوتی


ریباندینگ مو در اصفهان |اپیلاسیون مو در اصفهان

عنوان آشنایی کوتاهی با ریباندیگ کردن مو و تفاوتش با کراتینه
نویسنده محمد متولی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 917
مدت زمان مطالعه 09:17 دقیقه

فهرست مطالب

آشنایی مختصر با ریباندینگ مو در اصفهان و معنی ریباندینگ مو

صاف کردن مو ها را چگونه باید انجام داد

پیامد هایی که صاف کردن مو با خود می آورد

مراقبت هایی که باید پس از صاف کردن مو انجام داد

صاف کردن مو هایی که دیگر سفید شده اند

صاف کردن مو و کراتینه کردن مو چه تفاوتی با هم دارند

فهرست اشکال

شکل 1 ریباندینگ مو در اصفهان

شکل 2 اپلاسیون مو در اصفهان

 • آشنایی مختصر با ریباندینگ مو در اصفهان و معنی ریباندینگ مو

اپلاسیون مو در اصفهان یابه عبارتی صاف کردن موازشیوه ژاپنی است که کار ریباندینگ مو در اصفهان را برعهده دارد. تقریبااین راه بیست وپنج سال است که به ثبت رسیده است درصاف کردن مو ژیلا صالحی حدوداهشتاددرصد مو صاف میشود. امافقط این کار روی موهای طبیعی انجام میگردد یعنی اگرمو شما رنگ شده باشد دیگر نمیتوان مو را صاف کرد. مایع اصلی صاف کردن مو استفاده آمونیوم تیوگلیکولات است ودرسه قدم که بستگی به صدمه دیدن مو وبلندی موداردانجام میگردد. یک صاف کردن مو تمام لخت به ما می دهد و به آن صاف کردن موی ژاپنی هم گفته میشود. زیرا مثل موهای مردم ژاپن که موی تماما لخت و صاف و بدون هیچ حالتی به درستی این نتیجه کاراست.

 • صاف کردن مو ها را چگونه باید انجام داد

موها را باشامپوی اپلاسیون مو در اصفهان میشوییم احتیاجی به نرم کننده مو نیست سپس مو را با سشوارخشک میکنیم. پیرایشگر ژیلا صالحی مو را بسته ووقتی که مو باگیره­ ریباندینگ مو در اصفهان صاف شده­ ازنرم­ کننده استفاده میکنیم. پیرایشگر باید با دقت زیادی مایع نرم­ کننده ای را که اسفاده می کند را به تار های موها بمالد. مایع نرم ­کننده مو سی الی چهل و پنج دقیقه که بستگی به ساختار مو دارد روی سطح مو میماند. سپس مو را باید حدود ده الی چهل دقیقه که بستگی به نوع ساختار مو دارد را بخار داده شود. پیرایشگر این کار را باید چندین بار انجام دهد تا موقعی که مو ها کاملا تمیز و خشک شده باشند. با توجه به شکل 1 ریباندینگ مو در اصفهان می توانید چند نمونه از نرم کننده های مو را ببینید.

ریباندینگ مو در اصفهان

شکل 1 ریباندینگ مو در اصفهان

 • پیامد هایی که صاف کردن مو با خود می آورد

 1. مو بی قدرت میشود:چندوقت پس از اپلاسیون مو در اصفهان دیگرنمی توانید موی خودتان را به خوبی قبل ببندید. حتی نمی شود آنها را پشت گوش خود بیندازید مایع های شیمیایی قدرتمند نیز موجب بی قدرتی موها خواهند شد.
 2. به پوست سر صدمه میزند:گرمی که برای ریباندینگ مو در اصفهان استفاده میشود می تواندموجب صدمه به پوست سرشود. در برخی ازموردها پوست سرمی سوزد واگر زیاد دردسترس مایع های شیمیایی قرارگیرد نیز میتواند سلامتی مو را به خطربیاندازد.
 3. مرتب باید نگهداری شوند: دست کم هر شش ماه یکبار باید برنامه ای برای مراقبت موهای خودتان داشته باشید. ومرتبا به دنبال ژیلا صالحی که مو را صاف میکند باشید این کار برای بیشتر افراد بسیار سخت می باشد.
 • مراقبت هایی که باید پس از صاف کردن مو انجام داد

 1. کم کم شما باید تا سه روز پس از اپلاسیون مو در اصفهان موی خود را ترنکنید وشنا نروید.
 2. کم کم تایک ماه بعداز ریباندینگ مو در اصفهان موی خودرا دم اسبی نببندید و موها را باز بگذارید.
 3. برای شست و شوی مو از آب گرم نبایداستفاده کرد چون امکان دارد تاثیرنرم کننده Modisbeauty از بین برود.
 4. پس ازصاف کردن مو از شامپوی عادی استفاده نکنید و ازشامپو ویژه موی صاف شده با مشاوره پیرایشگراستفاده کنید.
 5. به مدت 6 ماه پس از اینکه موی خود را صاف کردید نباید از هر مایع شیمیایی استفاده کنید
 6. صافی مو موجب تغییر بافت مو میشود حدودا هرشش الی هشت هفته باید به آرایشگاه بروید وموی خودراکوتاه کنید
 • صاف کردن مو هایی که دیگر سفید شده اند

اگر ازآن گروه افرادی هستید که بیشتر موها سفید شده اند توصیه میکنیم به جای ریباندینگ ژاپنی ازکراتینه استفاده کنید. به خاطر این که در این موها مواد مورد نیاز برای تصحیح بافت با وسایل صافی کم تر دیده میشود. قصدما موی سفیداست که رنگ خود رااز دست داده این موکمترمیتواند شکل اپلاسیون مو در اصفهان برای صافی تامین کند. نگران موی سفید خود نباشید همه ما موی سفید داریم این برای افرادی است که موی شان سفید شده است. برای این اشخاص پیشنهادمیشودازکراتینهModisbeauty   استفاده کردچون کراتینه هیچ ربطی به ریباندینگ مو در اصفهان نداردوفقط با قسمت بیرونی مودرارتباط است. با توجه به شکل 2 اپلاسیون مو در اصفهان می توانید چند مورد از شامپوهای کراتینه های مو رامشاهده کنید.

اپیلاسیون میر در اصفهان

شکل 2 اپلاسیون مو در اصفهان

 • صاف کردن مو و کراتینه کردن مو چه تفاوتی با هم دارند

کراتینه کردن مو مو را بازسازی میکند وتا حدودی اپلاسیون مو در اصفهان انجام میدهد وبرای هر مویی دکلره میشود. بقای کراتینه بین 4 تا 6 ماه است و بعد از کراتینه هر کاری  را میتوان روی مو انجام داد. ریباندینگ مو در اصفهان شیمیایی است و موی را ریباندینگ میکند وپس ازصافی نمیتوان مو رابارنگ وپودر دکلره روشن کرد. صافی مو فقط برای مو های طبیعی و مو هایی که با رنگ تیره رنگ شده هستند قابل اجرا است. مویی که با رنگ های Modisbeauty رنگ شده هستند یا پودر دکلره شده هستند را میشود ریباندینگ مو انجام داد. دقت داشته باشید که پس از صاف کردن موها موها به دیگر هیچ وجه حالت فر به خود نخواهند گرفت.

اپیلاسیون مو در اصفهانریباندینگ مو در اصفهان

modisbeautyاپیلاسیون مو در اصفهانایپلاسیون موریباندینگ موریباندینگ مو در اصفهانصافی مو در اصفهانمدیس بیوتیمدیس بیوتی در اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *